ศัพท์วิเคราะห์


คำศัพท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

คลิ๊กอ่านตามชื่อเรื่องได้เลยครับ


ทิสาปาโมกฺข = อาจารย์ทิศาปาโมกข์

อุกฺกณฺฐ = แหนงหน่าย

ยํ วา ตํ วา แปลว่า อะไรก็ได้

อชฺช ; (๑) ในวันนี้, (๒) วันนี้

กาลงฺกต

สพฺเพนสพฺพํ สพฺพถา สพฺพํ (ร่าง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น