มหาชนกชาดก

สารบัญ : มหาชนกขาดกบาฬีและอรรถกถา

คลิ๊กอ่านตามชื่อเรื่องที่ต้องการได้เลยครับ


 ๑) พระเจ้าอริฏฐชนก ผู้เป็นพระบิดา ทำศึกกับพระเจ้าโปลชนกผู้เป็นพระกนิฏฐภาดา

๒) พระเจ้าอริฏฐชนก ผู้พระบิดา พ่ายแพ้แก่พระเจ้าโปลชนก พระเทวีจึงต้องหนีออกจากเมืองมิถิลา

๓) ท้าวสักกะ ปลอมตัวเป็นคนขับรถพาพระเทวีไปเมืองกาลจัมปา

๔. พระเทวีเสด็จถึงเมืองกาลจัมปา อย่างปลอดภัย

๕) พราหมณ์อุทิจจ์ รับอุปการะพระเทวีเป็นน้องบุญธรรม

๖) พระเทวี อาศัยในบ้านของพราหมณ์อุทิจจ์ อาจารย์ทิสาปาโมกข์

๗). พระมหาชนกกุมารประสูติ

๘). พระมหาชนกขึ้นเรือไปยังเมืองมิถิลาเพื่อช่วงชิงรัชชสมบัติกลับคืน

๙) เรืออัปปาง พระมหาชนกทรงลอยคออยู่ ๗ วัน

๑๐). เทพธิดามณีเมขลามาช่วยพระมหาชนก

๑๑). เทพธิดาสนทนาธรรมกับพระมหาชนกเพื่อทดสอบปฏิปทา

๑๒) พระมหาชนกย้ำว่า ความบากบั่น คือ ปฏิปทาของพระองค์

๑๓) เทพธิดามณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกไปส่งที่เมืองมิถิลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น